nexy

Temat: Sprzedaż swojego programu na Allegro


==============
USTAWA O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM
Rozdział 2 - Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego
Art. 8 Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
1) osoby objęte ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniem społecznym
rolników, z zastrzeżeniem art. 2, które są:
c) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub osobami z nimi
współpracującymi,
==============
USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Rozdział 2 - Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
Art. 6. 1. Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają,
z zastrzeżeniem ust. 3 i 6 oraz art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:
5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi
współpracującymi,
==============


Oczywiście dodam iż jak już wpsominałem , PRAWO, an ie obowiązek do
ubezpieczenia gwarantuje mi konstytucja RP. Wszelkie więc ustawy, nawet
najbardziej pokrętne nie mogą byc niezgone z nią. Oczywiscie wiele jest, ale
to nie oznacza, ze ja musze sie do nich dostosować.


Źródło: topranking.pl/1246/sprzedaz,swojego,programu,na,allegro.php


Temat: Jestem za przyłączeniem Wielkopolski do Watykanu.
Jestem za przyłączeniem Wielkopolski do Watykanu.


Podatek pielęgnacyjny.

Takim powszechnym (oczywiście, że przymusowym) ubezpieczeniem chce
nas uraczyć "liberalna" Platforma Obywatelska.

Ustawa o pomocy osobom starszym i niesamodzielnym ma wejść w życie w
2011 r.

Finansowanie opieki dla starszych ma pochodzić z nowego podatku -
dodatkowej, powszechnej składki na fundusz pielęgnacyjny. Wyniesie
ona jakieś 0,5 - 1 % pensji brutto, co oznacza wyjęcie z naszych
portfeli średnio kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

Potrzebujący będą otrzymywać bony, którymi zapłacą za wynajęcie
pielęgniarki, pobyt w domu opieki społecznej czy dowóz jedzenia. Za
lepszą usługę, będą mogli łaskawie zapłacić z własnej kieszeni.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,67,97064728,97064728,Jestem_za_przylaczeniem_Wielkopolski_do_Watykanu_.html


Temat: Existenzgruender na polski!


CHIP wrote:


...


zgadzam sie w pelni ze Staszkiem jezeli chodzi o Existenzgruender i
Steuernummer, natomiast jezeli chodzi o PESEL wydaje mi sie, ze w tej chwili
wlasciwym odpowiednikiem bylby niemiecki "Versicherungsnummer", ktory sluzy
mniej wiecej do tych samych celow, jest podobnie zbudowany, niestety rozni
sie w nazwie.


pozwolę sobie przychylić się bez zastrzeżeń do takiej wersji,
jako że w Austrii odpowiednikiem PESELa jest SV-Nummer,
czyli Sozialversicherungsnummer, używany bynajmniej nie tylko
na potrzeby ubezpieczeń, lecz także fiskusa i jeszcze paru
innych urzędów.
Grzesiek twierdzi wprawdzie, że "nasz PESEL nie ma
nic wspólnego z ubezpieczeniem", ale nie mogę sobie odmówić
przyjemności posiadania (znowu!) odmiennego zdania.
Przytoczę cytat z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym:

 Art. 18. 1.
 Dowodem objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym jest karta
 identyfikacyjna ubezpieczenia zdrowotnego, zwana dalej "kartą
 ubezpieczenia".
          2.
 Na karcie ubezpieczenia umieszcza się następujące dane osobowe:
    1) imię i nazwisko,
    2) numer PESEL,
    3) datę urodzenia,
    4) miejsce zamieszkania.

Jak widzimy, jedynym jednoznacznym kluczem jest tu właśnie PESEL
i tenże jest używany w bazach danych w całym systemie ubezpieczeń
społecznych.
Zaznaczam dla uniknięcia nieporozumień, że nie zajmowaliśmy
się tu tłumaczeniem PESELa, tylko szukaliśmy dlań niemieckiego
odpowiednika.

pozdrawia
p(i)k


Źródło: topranking.pl/1528/existenzgruender,na,polski.php


Temat: druk RMUA jaka podstawa prawna?


Firma w której pracowałem została przejęta przez inną firmę. Dotychczas
otrzymywałem druki RMUA, które miały nazwę ZUS RMUA, były sygnowane
podpisem
i pieczątką pracodawcy. Teraz otrzymuję dokument (też format A4), który
nazywa się pasek płacowy: nie ma żadnej pieczątki a podpis jest skanowany
komputerowo.
(zawiera on wszystkie informacje merytoryczne, które powinny być na RMUA).

1. Czy ta forma może zastępować RMUA (czy RMUA jest drukiem
sformalizowanym)?
2. Czy dokument RMUA (lub go zastępujący) muszą być sygnowane podpisem i
pieczątką płatnika (jaka jest podstawa prawna)?

Z góry dziękuję za pomoc!


To co dostajesz to zwykłe wyliczenie ile zarabiasz i co się na to składa

RMUA - to oficjalne oświadczenie/potwierdzenie pracodawcy dla pracownika, że
opłaca składki emerytalne, rentowe, zdrowotne i inne od twoich poborów do
ZUS.
Ostatnio jest nawet wyposażony w zaświadczenie o opłaceniu zdrowotnego
które można przedstawić u lekarza.
Podpisy muszą być.

Jest obowiązek przekazywania takiego dokumentu pracownikowi co miesiąc
po przekazaniu tych samych danych do ZUS.

W momencie gdy go nie dostajesz to z prawdopodobieństwem 99% nie są
płacone składki do ZUS - lepiej o to zadbać.
Aby to sprawdzić możesz sam iść do ZUS i dowiedzieć się jakie składki i
dokumenty trafiły do nich ostatnio na twoje konto.

Jednak zdarza się dużo firm które przekazują RMUA pracownikom, ale i tak
nie płaca składek.

Podstawy prawne (m.in.):
 Ustawa z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm),
 Ustawa z 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
(Dz. U. Nr 28, poz.153 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 z późn.
zm.),
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 grudnia 1998 w
sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i
ubezpieczenia
zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów
miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i
deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr
149,
poz. 982),

Pozdrawiam
PiotrR
Płock


Źródło: topranking.pl/1854/druk,rmua,jaka,podstawa,prawna.php


Temat: Podwyżka składki na ubezpieczenie zdrowotne
1.Zastanawia mnie upór autorów ustawy( głównie lekarzy) aby nie obciążyć
częściowymi opłatami pacjentów. Nie może to być metoda Pana prof. Religi,
który chce mechanicznego doubezpieczenia. Uważam, że powinno się uwzględnić
wysokość płaconych składek zdrowotnych.
Dla przykładu:
a) składka do 300 zł miesięcznie upoważnia do bezpłatnych w roku: 5 wizyt u
lekarza rodzinnego ( strasznie nie znoszę tego określenia), 2 wizyt u
specjalisty, jeden pobyt w szpitalu do 10 dni.
b) składka od 300 zł do 600, podwaja limit bezpłatnych wizyt,
c) składka powyżej 600 zł potraja limit bezpłatnych wizyt.
Wszystkie ponadlimitowe wizyty powinny być opłacane częściowo przez pacjentów,
np. za wizytę u lekarza POZ- 5 zł, za konsultacje u specjalisty 15 zł, za
każdy dzień pobytu w szpitalu 10 zł.
Wszelkie dodatkowe doubezpieczenia powinny być skorelowane z wysokością
płaconej składki zdrowotnej zgodnie z powyższym algorytmem.
Nie można wprowadzać takiej bzdurnej praktyki, jak w Wojskowym Szpitalu we
Wrocławiu, dodatkowe ubezpieczenie w wysokości 100 zł upoważnia do
nadzwyczajnych przywilejów. W ten sposób menel który nie wnosi żadnej składki
zdrowotnej, doubezpieczy się i ma większe uprawnienia aniżeli ten który płaci
regularnie składki ponad 600 zł. Przecież to totalna bzdura.
2. Wysokość wniesionych składek powinna być podstawą kolejności przyjęć do
specjalisty, do szpitala. Powinno się ustawowo wyeliminować powszechne praktyki
lekarzy, bezpłatnego wykorzystywania bazy szpitalnej do swych prywatnych celów
( tzw. "swoich pacjentów" pozyskanych z prywatnych gabinetów, oczywiście
przyjmowanych poza wszelką kolejnością).
Szpitale powinny wypuścić akcje w celu podniesienia swego kapitału, pomogłoby
to odłużyć szpitale. Obywatele, przyszli pacjenci chętnie takie akcje nabędą.
Ilość akcji nabyta przez pacjenta powinna być uwzględniana przy ustalaniu
kolejki.
Wydaje mi się, że tylko przejrzyste reguły pozwolą na sprawiedliwość społeczną
i automatycznie przynajmniej częściowo wyeliminują szarą strefę w systemie
zdrowotnym.
3. Należy podnieść wynagrodzenie lekarzy, właśnie z tych dodatkowych opłat
wnoszonych przez pacjentów.
4. Nie wprowadzać autonomii regionalnych Oddziałów NFZ( Kas Chorych), prowadzi
to do nadmiernej rozbudowy etatowej oraz do zróżnicowania poziomu usług.
5. Podstawą przyznawanych środków powinno być tylko zaludnienie danego regionu.
6. Prywatne gabinety lekarskie powinny mieć certyfikat, nie może to być ochydny
pokoik bez jakiejkolwiek aparatury diagnostycznej.Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,14529831,14529831,Podwyzka_skladki_na_ubezpieczenie_zdrowotne.html


Temat: ZUS i KRUS - 37,4mld PLN dopłaty z budżetu w 2007!
święte słowa,...
...ja już dawno wymiksowałem się z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych,
sam sobie odkładam na emeryturę i mam dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w CU na
wypadek bardzo ciężkiej choroby (za leczenie lżejszych płacę prywatnie lekarzom).

Moim zdaniem trzeba wszystkim powiedzieć wprost, nawet kosztem przerżnięcia
wyborów: tak dłużej nie może być. W końcu mieliśmy żyć obecnie w prawdzie.
Wypłatę starych emerytur musi przejąć budżet państwa, te skandaliczne emerytury
górnicze należy natychmiast skierować do trybunału konstytucyjnego (bo to jest
dzisiaj jedyny chyba sposób na likwidację tej ustawy), rozpędzić na cztery
wiatry zus i krus, i niech sobie każdy płaci na ubezpieczenie społeczne tyle,
ile chce. Proponuję też, by te składki były odliczane od podatku dochodowego,
który i tak wśród przychodów skarbu państwa nie jest pozycją najistotniejszą.

Problem jest podstawowy tylko w wypadku tych, którzy płacą zus od jakiegoś
czasu, ale do emerytury mają np. 10 lat. Dla tych trzeba by wymyślić jakieś
rozwiązanie, np. proporcjonalnie do okresu składek zusowskich dopłacać z budżetu
do ich nowych prywatnych składek ubezpieczeniowych tak, aby mniej więcej
wyrównać ich szanse gdy osiągną 65 rok życia.

Plusy takiego rozwiązania, czyli skierowania pieniedzy do funduszy zamiast do
zusu/krusu, jest pojawienie się na rynku finansowym gotówki inwestycyjnej
(której jest w Polsce deficyt, więc jest droga). Minusem może być wzrost
inflacji i osłabienie złotówki, ale z kolei nie powinno to być strasznie groźne,
bo napływ gotówki byłby rozłożony w czasie, a nadmiar byłby redukowany przez
kapitał inwestujący na giełdzie i w instrumenty finansowe. Dzisiaj zresztą i tak
polskie przedsiębiorstwa zadłużają się w celach inwestycyjnych w bankach
zagranicznych, bo mają tam tańszy kredyt.

No a potem przeciętny polski emeryt mógłby sobie rzeczywiście odpocząć na
emeryturze i pojechać na wycieczkę, a nie jak dzisiaj kupować kefir i chleb, a w
ostatnim tygodniu miesiąca glodować lub się zapożyczać.

Niestety, nie widzę dzisiaj partii, która potrafiłaby dokonać takiego manewru.
Jedynie UPR, ale ten jeszcze dlugo w tym skomunizowanym kraju będzie poza
parlamentem.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,48585246,48585246,ZUS_i_KRUS_37_4mld_PLN_doplaty_z_budzetu_w_2007_.html


Temat: Tusk nie kandyduje:)
Bo w naszej rzeczywistości politycznej jest tak, że prezydent może niewiele konstruktywnego, za to przeszkadzać jak najbardziej. Co widać na przykładzie obecnego lokatora Pałacu Namiestnikowskiego.

Wiesz ile razy z prawa veta skorzystał prezydent Kaczyński za czasów 2 lat rządów PiS? 1!!! Słownie: raz.

Ile ustaw rządu Donalda Tuska zawetował prezydent Lech Kaczyński?

1. Ustawę medialną z dnia z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw;

2-3. 3 lipca i 27 listopada 2008r. dwie nowelizacje prawa o ustroju sądów powszechnych dotyczące sposobu wynagradzania sędziów;

4. 24 lipca 2008r. nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, która miała znieść m.in. przepisy kominowe ograniczające zarobki prezesów państwowych spółek;

5. 24 listopada 2008r. nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych umożliwiającą zmianę przeznaczenia gruntów rolnych bez uciążliwych procedur;

6-9. 27 listopada 2008r. trzy z sześciu ustaw pakietu reformującego służbę zdrowia;

10. 28 listopada 2008r. nowelizację ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

11. 29 listopada. 2008r.nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

12. 29 listopada 2008r. ustawę o ratyfikacji europejskiej konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi;

13. 15 grudnia 2008r. ustawę o emeryturach pomostowych, która ograniczała prawa do specjalnych przywilejów emerytalnych;

14. 29 grudnia 2008r. ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;

15. 12 stycznia 2009 r. ustawę o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych;

16. 9 marca 2009 r. ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw;

17. 17 lipca 2009 r. ustawę o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych;

18. 18 września 2009 r. nowelizację o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,28,106381519,106381519,Tusk_nie_kandyduje_.html